JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Sofieroleden

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Sofieroleden

Ett förslag till detaljplan för del av Altona 2:1 med flera (Sofieroleden etapp 2) i Laholms centralort och kommun har uprättats 2005-04-06.

Planområdet ligger i östra delen av Laholms tätort cirka 1,5 kilometer från Stortorget. Planområdet avgränsas i nordväst av Glänningeleden, i nordost och öster av Lagaslänten och sträcker sig söderut till Glänninge industriområde.

Syftet med planen är att Sofieroleden som idag är utbyggd i sin västliga del från Lantmannagatan till Glänningeleden ska ges en fortsatt sträckning till riksväg 24 vid Glänninge industriområde. Sofieroleden ska ersätta Lagavägen som en nordsydlig genomfart i Laholm.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-09-29.
Beslutet vann laga kraft 2006-04-03.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017