JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Sofieroleden

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Sofieroleden

Ett förslag till detaljplan för del av Altona 2:1 med flera (Sofieroleden etapp 2) i Laholms centralort och kommun har uprättats 2005-04-06.

Planområdet ligger i östra delen av Laholms tätort cirka 1,5 kilometer från Stortorget. Planområdet avgränsas i nordväst av Glänningeleden, i nordost och öster av Lagaslänten och sträcker sig söderut till Glänninge industriområde.

Syftet med planen är att Sofieroleden som idag är utbyggd i sin västliga del från Lantmannagatan till Glänningeleden ska ges en fortsatt sträckning till riksväg 24 vid Glänninge industriområde. Sofieroleden ska ersätta Lagavägen som en nordsydlig genomfart i Laholm.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-09-29.
Beslutet vann laga kraft 2006-04-03.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017