Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Tandborsten 7

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Tandborsten 7

Översikt över planområdet, markerat med rött.

Förslag till detaljplan för Tandborsten 7 i Laholms centralort och kommun.

Området är beläget i centrala delen av Nyby/Ängstorp industriområde. Kvarteret gränsar i norr mot riksväg 24, i söder till Industrigatan, i väster till fastigheten Tandborsten 6 och i öster mot Tandborsten 9.

Planändringen innebär att livsmedels- och annan handel vid sidan om industriändamål blir tillåten inom Tandborsten 7(Willlys). Inom fastigheten finns även ett område som idag markerats som allmänplats (park eller plantering)Detta ändras till kvartersmark. Syftet är också att transformatorstationen som ligger i anslutning till Tandborsten 7, får ett eget område.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-10-23. Beslutet vann laga kraft 2007-11-20. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument