JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Tandborsten 7

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Tandborsten 7

Översikt över planområdet, markerat med rött.

Förslag till detaljplan för Tandborsten 7 i Laholms centralort och kommun.

Området är beläget i centrala delen av Nyby/Ängstorp industriområde. Kvarteret gränsar i norr mot riksväg 24, i söder till Industrigatan, i väster till fastigheten Tandborsten 6 och i öster mot Tandborsten 9.

Planändringen innebär att livsmedels- och annan handel vid sidan om industriändamål blir tillåten inom Tandborsten 7(Willlys). Inom fastigheten finns även ett område som idag markerats som allmänplats (park eller plantering)Detta ändras till kvartersmark. Syftet är också att transformatorstationen som ligger i anslutning till Tandborsten 7, får ett eget område.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-10-23. Beslutet vann laga kraft 2007-11-20. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017