JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Teckningsmuseum mm.

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Teckningsmuseum mm.

Detaljplan för del av kvarteret Laxen m m (Teckningsmuseum mm) i Laholms centralort och kommun
Ett förslag till detaljplan har upprättats 2004-08-25.
 

Planområde för Laxen 4:1 m.fl.

Planområde för Laxen 4:1 m.fl.

Planområdet är beläget i stadskärnans norra del, strax nordväst om Stortorget. Det avgränsas i norr av Lagavägen, i öster av Laxen 4 (Sparbankstomten) i söder av Hästtorget och i väster av fastigheterna Laxen 10 och Laxen 11. 
     
Den f d brandstationen i kvarteret Laxen, vid Hästtorget, avses byggas om och till för att inrymma Laholms teckningsmuseum. Tillbyggnaden skall ske mot norr i slänten ner mot Lagavägen och Lagan. Planen omfattar också Stadshotellet med Gröna Hästen och möjliggör att hotellet kan inrymma hotellrum även på vindsplanet. Samtidigt föreskriver planförslaget ett skydd av de kulturhistoriska värdena som både f d brandstationen och hotellet med Gröna Hästen har. 

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdetDetaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2004-11-25. Beslutet vann laga kraft 2004-12-28. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017