JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Tennisbanor och parketten

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Tennisbanor och parketten

Detaljplan för del av Lagaholm 4:1 m.fl. (Tennisbanor – Parketten) i Laholms centralort och kommun.
Ett förslag till detaljplan har upprättats 2004-06-23

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet

Planområdet ligger i centrala delen av Laholms tätort. Planen omfattar ett område, som i söder gränsar mot LP Hanssons väg och i norr före detta Parketten och utescenen. I planområdet ingår den gamla banvallen och angränsande områden. Planförslaget har inte förändrats efter samrådet.  

Syftet med planen är i huvudsak att utöka stadsparken på gamla spårområdet som ett tillskott i staden med grönområde. Nya tennisbanor etableras öster om befintliga Servehallen som i sin tur kommer att få en mindre utbyggnad. Stadsparken kommer att få mer identitet och varierande karaktär med nämnda åtgärder. 

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-08-25. Beslutet vann laga kraft 2006-10-12.

Tennisbanor enligt planförslaget

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017