JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Tennisbanor och parketten

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Tennisbanor och parketten

Detaljplan för del av Lagaholm 4:1 m.fl. (Tennisbanor – Parketten) i Laholms centralort och kommun.
Ett förslag till detaljplan har upprättats 2004-06-23

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet

Planområdet ligger i centrala delen av Laholms tätort. Planen omfattar ett område, som i söder gränsar mot LP Hanssons väg och i norr före detta Parketten och utescenen. I planområdet ingår den gamla banvallen och angränsande områden. Planförslaget har inte förändrats efter samrådet.  

Syftet med planen är i huvudsak att utöka stadsparken på gamla spårområdet som ett tillskott i staden med grönområde. Nya tennisbanor etableras öster om befintliga Servehallen som i sin tur kommer att få en mindre utbyggnad. Stadsparken kommer att få mer identitet och varierande karaktär med nämnda åtgärder. 

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-08-25. Beslutet vann laga kraft 2006-10-12.

Tennisbanor enligt planförslaget

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017