JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Lilla Tjärby / Bostäder i Lilla Tjärby, del av Bonnarp 1:1

Bostäder i Lilla Tjärby, del av Bonnarp 1:1

Översikt över planområdet Bonnarp 1:1 i Lilla Tjärby.

Ett förslag till detaljplan för del av Bonnarp 1:1, Lilla Tjärby

Laholms kommun har upprättats 2006-04-26.

Planområdet är beläget söder om Bonnarps gård i östra delen av Lilla Tjärby.
Det begränsas i norr av platån ovanför sydsluttningen.
I öster gränsar området till befintlig trädridå. I söder är avgränsningen fastighetsgräns mot Kungsladugården 1:1, en mindre del tillhörande Kungsladugården 1:1 ingår i  planområdet. I väster ansluter planområdet till befintlig bebyggelse.

Syftet med planen är att tillskapa attraktiva bostadstomter i nära anslutning till Laholm.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2006-09-28. Beslutet vann laga kraft 2006-10-27.

Illustrationer

Illustrationer centrak vy över palnområdet från sydost och exempel på tvåvåningshus.

Central vy från sydost.                                   Närbild från söder
                                                                   exempel på tvåvånings  

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: JNM
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017