JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Lilla Tjärby / Bostäder i Lilla Tjärby, del av Bonnarp 1:1

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Bostäder i Lilla Tjärby, del av Bonnarp 1:1

Översikt över planområdet Bonnarp 1:1 i Lilla Tjärby.

Ett förslag till detaljplan för del av Bonnarp 1:1, Lilla Tjärby

Laholms kommun har upprättats 2006-04-26.

Planområdet är beläget söder om Bonnarps gård i östra delen av Lilla Tjärby.
Det begränsas i norr av platån ovanför sydsluttningen.
I öster gränsar området till befintlig trädridå. I söder är avgränsningen fastighetsgräns mot Kungsladugården 1:1, en mindre del tillhörande Kungsladugården 1:1 ingår i  planområdet. I väster ansluter planområdet till befintlig bebyggelse.

Syftet med planen är att tillskapa attraktiva bostadstomter i nära anslutning till Laholm.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2006-09-28. Beslutet vann laga kraft 2006-10-27.

Illustrationer

Illustrationer centrak vy över palnområdet från sydost och exempel på tvåvåningshus.

Central vy från sydost.                                   Närbild från söder
                                                                   exempel på tvåvånings  

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 5DS
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017