JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Lilla Tjärby / Del av Bonnarp 1:1, Lilla Tjärby förskola

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Bonnarp 1:1, Lilla Tjärby förskola

Översikt planområdet

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Lilla Tjärby cirka 400 meter öster om Tjärbyvägen och 1,5 kilometer nordost om Laholms centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tomt för förskola och en utökning av intilliggande bostadsområde med två villatomter. Planförslaget redovisar en förskola med fyra avdelningar med plats för cirka 80 barn. En av avdelningarna kommer att kunna användas för att erbjuda omsorg till barn som har föräldrar som arbetar på kvällar, nätter eller helger.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte erfordras.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2013-05-28. Beslutet vann laga kraft 2013-06-21. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017