Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Lilla Tjärby / Del av Lilla Tjärby 1:14

Del av Lilla Tjärby 1:14

Förstora bilden - LTjärby.jpg

Flygbild över planområdet sett från norr.

Ett förslag till detaljplan för del av Lilla Tjärby 1:14, i Lilla Tjärby samhälle, Laholms kommun, har upprättats 2008-05-21.

Planområdet är beläget öster om Tjärbyvägen. Det begränsas i nordost av Sjövägen. Områden som gränsar intill planområdet är bebyggda med bostadshus.

Syftet med planförslaget är att tillskapa tomter för enbostadshus. Förslaget innebär dels ändring för en mindre del av gällande plan och dels förslag till detaljplan för den del av fastigheten som inte varit planlagd tidigare.
Denna nya del omfattar cirka 13 tomter. Sammanlagt blir det möjligt att bygga cirka 26 hus inom nu gällande och förslag till ny detaljplan.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-10-30. Beslutet vann laga kraft 2008-11-28.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument