JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Lilla Tjärby / Del av Lilla Tjärby 1:14

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Lilla Tjärby 1:14

Flygbild över planområdet sett från norr.

Ett förslag till detaljplan för del av Lilla Tjärby 1:14, i Lilla Tjärby samhälle, Laholms kommun, har upprättats 2008-05-21.

Planområdet är beläget öster om Tjärbyvägen. Det begränsas i nordost av Sjövägen. Områden som gränsar intill planområdet är bebyggda med bostadshus.

Syftet med planförslaget är att tillskapa tomter för enbostadshus. Förslaget innebär dels ändring för en mindre del av gällande plan och dels förslag till detaljplan för den del av fastigheten som inte varit planlagd tidigare.
Denna nya del omfattar cirka 13 tomter. Sammanlagt blir det möjligt att bygga cirka 26 hus inom nu gällande och förslag till ny detaljplan.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-10-30. Beslutet vann laga kraft 2008-11-28.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017