JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Lilla Tjärby / Lilla Tjärby samhälle

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Lilla Tjärby samhälle

Flygfoto över Lilla Tjärby

Ett planförslag har uprättats för större delen av Lilla Tjärby samhälle som syftar till att uppdatera gällande detaljplaner avseende bestämmelser för byggrätt för friköpta enbostadshus. De nuvarande detaljplanebestämmelserna bedöms, till största del, inte överensstämma med dagens behov och standard för enbostadsbebyggelse i Laholms kommun.

Ändringen avser bestämmelser för högsta tillåtna byggnadshöjd, största tillåtna byggnadsarea och byggnaders placering.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunsfullmäktige 2014-02-25. Beslutet vann laga kraft 2014-02-25.

 

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017