JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Åmot 1:97 och 2:256, villatomter Mellbystrand centrum

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Åmot 1:97 och 2:256, villatomter Mellbystrands centrum

Flygfoto över aktuellt planområde, markerat med rött

Planområdet är beläget i norra Mellbystrand och gränsar i norr mot Birger Pers väg. Öster, söder och väster om planområdet finns befintlig bebyggelse.

Syftet och huvuddraget med denna detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder i Mellbystrand.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 30 augusti 2016.

Beslutet vann laga kraft den 23 september 2016.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017