Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Åmot 2:217, 2:221 och del av 2:4 - Bostäder (Mellbystrands centrum)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Åmot 2:217, 2:221 och del av 2:4 - Bostäder (Mellbystrands centrum)

Förstora bilden - Översikt Hasses håla.jpg

Översikt av planområdet.

Planområdet ligger i norra Mellbystrand, är en del av Mellbystrands centrum och ligger cirka 400 meter öster om strandlinjen.

I norr gränsar planområdet mot ett större grönområde som avslutas vid Tångvägen, i väster mot bostäder som ansluts till Sibyllavägen, i öster mot bostäder som ansluts till Kustvägen och i söder mot Birger Pers väg och en stor parkering.

Syftet med planförslaget är att ge möjlighet till byggnation av enbostadshus som radhus och parhus i en våning. Målgruppen för bostadsområdet är seniorer.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 26 januari 2016. Beslutet vann laga kraft den 19 februari 2016.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: WYI
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadsfrågor

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument