JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Åmot 2:321

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Åmot 2:321

Översikt planområdet, väster om E6, markerat med rött.

Ett förslag till detaljplan för Åmot 2:321 i Mellbystrand, Laholms kommun, har upprättats 2010-10-20.

Planområdet är beläget cirka 6 kilometer väster om Laholm i Åmot, Mellbystrand. I öster gränsar området till E6, i väster till Hökavägen. I norr gränsar området till befintligt småstugeområde och i söder till Birger Pers väg.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra exploatering av fritidsbebyggelse. 16 stycken tomter avstyckas inom det aktuella planområdet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2013-02-26. Beslutet vann laga kraft 2013-03-22.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017