Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Åmot 2:321

Åmot 2:321

Förstora bilden - åmot2321.jpg

Översikt planområdet, väster om E6, markerat med rött.

Ett förslag till detaljplan för Åmot 2:321 i Mellbystrand, Laholms kommun, har upprättats 2010-10-20.

Planområdet är beläget cirka 6 kilometer väster om Laholm i Åmot, Mellbystrand. I öster gränsar området till E6, i väster till Hökavägen. I norr gränsar området till befintligt småstugeområde och i söder till Birger Pers väg.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra exploatering av fritidsbebyggelse. 16 stycken tomter avstyckas inom det aktuella planområdet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2013-02-26. Beslutet vann laga kraft 2013-03-22.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument