Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Bostäder Västra Mellby 2:23

Bostäder Västra Mellby 2:23

Förstora bilden - VastraMellby223.jpg

Översikt över planområdet

Detaljplan för del av Västra Mellby 2:23 i Mellbystrand, Laholms  kommun har upprättats 2004-11-17.

Planområdet ligger cirka fyra kilometer väster om Laholm, invid Smedjeån och före detta allmänna vägen 518.

Syftet med planen är att möjliggöra exploatering av villabebyggelse, vilket avser att utföras på avstyckade tomter inom det berörda planområdet.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-02-24. Beslutet vann laga kraft 2005-03-29 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument