Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Bostäder vid Kustvägen-Tärnvägen, Mellbystrand

Bostäder vid Kustvägen-Tärnvägen, Mellbystrand

Förstora bilden - 530.jpg

Flygfoto över planområdet för Tärnvägen - Kustvägen.

Detaljplan för del av Mellby 14:4 (Kustvägen-Tärnvägen) i Mellbystrand, Laholms kommun. 
Ett förslag till detaljplan har upprättats 2004-08-25.  

Planommrådet begränsas i norr av Tärnvägen, i väster av naturområde och befintlig bebyggelse, i söder av fastighetsgräns och befintlig bebyggelse samt i öster av Kustvägen.
Syftet med planändringen är att omdisponera byggrätter inom gällande detaljplan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-02-24. Beslutet vann laga kraft 2005-03-29.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument