JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Del av Åmot 2:257

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Åmot 2:257

Översikt aktuellt planområde, öster om E6, markerat med rött

Ett förslag till detaljplan för del av Åmot 2:257 i Mellbystrand, Laholms kommun, har upprättats 2009-10-07.

Planområdet är beläget cirka sex kilometer väster om Laholm invid Lagan och Smedjeån samt naturreservat.

Syftet med detaljplanen är att förstärka möjligheterna för det rörliga friluftslivet genom att anordna parkering för bland annat fiske, båtägare och för besökande till intilliggande naturreservat.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2011-05-31. Beslutet vann laga kraft 2011-06-30.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017