Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Del av Åmot 2:257

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Åmot 2:257

Översikt aktuellt planområde, öster om E6, markerat med rött

Ett förslag till detaljplan för del av Åmot 2:257 i Mellbystrand, Laholms kommun, har upprättats 2009-10-07.

Planområdet är beläget cirka sex kilometer väster om Laholm invid Lagan och Smedjeån samt naturreservat.

Syftet med detaljplanen är att förstärka möjligheterna för det rörliga friluftslivet genom att anordna parkering för bland annat fiske, båtägare och för besökande till intilliggande naturreservat.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2011-05-31. Beslutet vann laga kraft 2011-06-30.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument