JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Del av Västra Mellby 2:23 (Kulladal)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Västra Mellby 2:23 (Kulladal)

Översikt - planområdet markerat med rött

Ett förslag till detaljplan för del av Västra Mellby 2:23, Kulladal, Mellbystrand i Laholms kommun, har upprättats 2011-06-22.

Planområdet är beläget i Mellbystrand, intill E6:ans östra sida. En tunnel under motorvägen förbinder området med den norra delen av Mellbystrand.

Syftet med detaljplanen är att uppdatera den gällande planens bestämmelser och därigenom få en anpassad reglering utifrån dagens situation.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2011-12-20. Beslutet vann laga kraft 2013-03-15. 

 Bilder från området

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017