JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Del av Västra Mellby 2:23 (Kulladal)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Västra Mellby 2:23 (Kulladal)

Översikt - planområdet markerat med rött

Ett förslag till detaljplan för del av Västra Mellby 2:23, Kulladal, Mellbystrand i Laholms kommun, har upprättats 2011-06-22.

Planområdet är beläget i Mellbystrand, intill E6:ans östra sida. En tunnel under motorvägen förbinder området med den norra delen av Mellbystrand.

Syftet med detaljplanen är att uppdatera den gällande planens bestämmelser och därigenom få en anpassad reglering utifrån dagens situation.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2011-12-20. Beslutet vann laga kraft 2013-03-15. 

 Bilder från området

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017