JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Mellby 1:115 samt del av GA 5, handelsområde

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Mellby 1:115 samt del av GA 5, handelsområde

Översiktskarta över aktuellt planområde, söder om Mellby Center, markerat med rött.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för detaljhandel på fastigheten Mellby 1:115 och därigenom komplettera närområdets handelsutbud. Söderleden övergår till allmän platsmark, det vill säga kommunen tar över huvudmannaskapet, för att säkerställa tillfarten till området och intilliggande befintligt handelsområde.

Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Beslutet vann laga kraft den 18 novermber 2016.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 14 november 2017