JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Mellby 1:22, 3:5, 4:30, 23:1 m fl

Mellby 1:22, 3:5, 4:30, 23:1 m fl

Flygfoto över planområdet i Mellby

Ett förslag till detaljplan för Mellby 1:22, 3:5, 4:30, 23:1 med flera i Mellby, Laholms kommun, har upprättats 2011-03-30.

Planområdet begränsas av väg 518 mellan Mellby och Skottorp i väster och Smedjeån i öster. Söderut begränsas området till fastighetsgräns mot Mellby 2:33.

Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder i närhet till kustområdet. Stora tomter med genererös byggrätt skapar förutsättningar för generationsboende och möjlighet till viss verksamhet i anslutning till bostaden. Planområdet har utökats med fastigheten Mellby 4:30. Syftet med planändring för Mellby 4:30 är att fastigheten utökas genom förvärv av mark från Laholms kommun och ny tillfart till fastigheten kan ordnas via Idévägen. Byggrätten för samma fastighet utökas med möjlighet att uppföra mindre, ej störande industri.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2012-06-26. Beslutet har vunnit laga kraft 2012-07-24. 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017