JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Mellby 1:22, 3:5, 4:30, 23:1 m fl

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Mellby 1:22, 3:5, 4:30, 23:1 m fl

Flygfoto över planområdet i Mellby

Ett förslag till detaljplan för Mellby 1:22, 3:5, 4:30, 23:1 med flera i Mellby, Laholms kommun, har upprättats 2011-03-30.

Planområdet begränsas av väg 518 mellan Mellby och Skottorp i väster och Smedjeån i öster. Söderut begränsas området till fastighetsgräns mot Mellby 2:33.

Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder i närhet till kustområdet. Stora tomter med genererös byggrätt skapar förutsättningar för generationsboende och möjlighet till viss verksamhet i anslutning till bostaden. Planområdet har utökats med fastigheten Mellby 4:30. Syftet med planändring för Mellby 4:30 är att fastigheten utökas genom förvärv av mark från Laholms kommun och ny tillfart till fastigheten kan ordnas via Idévägen. Byggrätten för samma fastighet utökas med möjlighet att uppföra mindre, ej störande industri.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2012-06-26. Beslutet har vunnit laga kraft 2012-07-24. 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017