JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Mellbystrand, norra delen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Mellbystrand, norra delen

Som ett led i översynen av samtliga detalplaner för kustzonen har samhällsbyggnadskontoret utarbetat ett förslag till detaljplan för norra Mellbystrand. Förslaget har tidigare varit föremål för både samråd och utställning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-11-18 att vindsinredningsförbudet skulle tas bort. Planförslaget har därför varit utställt på nytt.

Förslaget kommer inte att medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2010-06-23. Beslutet  vann laga kraft 2011-05-26. 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017