Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Mellbystrand, norra delen

Mellbystrand, norra delen

Förstora bilden - Översikt N Mellbystr.jpg

Som ett led i översynen av samtliga detalplaner för kustzonen har samhällsbyggnadskontoret utarbetat ett förslag till detaljplan för norra Mellbystrand. Förslaget har tidigare varit föremål för både samråd och utställning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-11-18 att vindsinredningsförbudet skulle tas bort. Planförslaget har därför varit utställt på nytt.

Förslaget kommer inte att medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2010-06-23. Beslutet  vann laga kraft 2011-05-26. 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument