JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Mellbystrand, södra delen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Mellbystrand, södra delen

Olika miljöer i Mellbystrand

En översyn av detaljplanerna i kustområdet pågår med syfte att anpassa planernas bestämmelser och därigenom få en mer likartad reglering mellan olika delområden. Nu aktuell del av kustområdet är den södra delen av Mellbystrand.

Området avgränsas i söder mot gränsen till Skummeslövsstrand, i norr av Mellbyvägen, i väster av sanddynerna och i öster innnanför väg E6.

Planbestämmelser moderniseras

Inom bebyggelseområden moderniseras planbestämmelsrna beträffande minsta tomtstorlek och tillåten byggnadshöjd med mera. Prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas, minskas på de allra flesta fastigheter.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-05-31. Beslutet vann laga kraft 2009-03-05.

  Takåsar och veckar vy ut mot havet

Delar av Mellbystrand 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017