Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Mellbystrand, södra delen

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Mellbystrand, södra delen

Förstora bilden - södramellut.jpg

Olika miljöer i Mellbystrand

En översyn av detaljplanerna i kustområdet pågår med syfte att anpassa planernas bestämmelser och därigenom få en mer likartad reglering mellan olika delområden. Nu aktuell del av kustområdet är den södra delen av Mellbystrand.

Området avgränsas i söder mot gränsen till Skummeslövsstrand, i norr av Mellbyvägen, i väster av sanddynerna och i öster innnanför väg E6.

Planbestämmelser moderniseras

Inom bebyggelseområden moderniseras planbestämmelsrna beträffande minsta tomtstorlek och tillåten byggnadshöjd med mera. Prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas, minskas på de allra flesta fastigheter.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-05-31. Beslutet vann laga kraft 2009-03-05.

  Takåsar och veckar vy ut mot havet

Delar av Mellbystrand 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017