JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Mellbystrand, södra delen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Mellbystrand, södra delen

Olika miljöer i Mellbystrand

En översyn av detaljplanerna i kustområdet pågår med syfte att anpassa planernas bestämmelser och därigenom få en mer likartad reglering mellan olika delområden. Nu aktuell del av kustområdet är den södra delen av Mellbystrand.

Området avgränsas i söder mot gränsen till Skummeslövsstrand, i norr av Mellbyvägen, i väster av sanddynerna och i öster innnanför väg E6.

Planbestämmelser moderniseras

Inom bebyggelseområden moderniseras planbestämmelsrna beträffande minsta tomtstorlek och tillåten byggnadshöjd med mera. Prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas, minskas på de allra flesta fastigheter.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-05-31. Beslutet vann laga kraft 2009-03-05.

  Takåsar och veckar vy ut mot havet

Delar av Mellbystrand 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017