JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Mellbystrandsskolan, Mellby 12:1 m fl

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Mellbystrandsskolan, Mellby 12:1 m fl

Översikt planområdet vid Mellbystrandsskolan, markerat med rött.

I samband med diskussionerna kring placering av en idrottshall i Mellbystrand är skolområdet ett alternativ. För att möjliggöra en idrottshall/gymnastiksal inom detta område krävs en ändring av gällande byggnadshöjd. Gällande byggnadshöjd 7,5 meter ändras till 9 meter.

Planförslaget kommer inte att innebära någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av Kommunstyrelsen 2010-09-28. Om inte beslutet överklagas vinner detaljplanen laga kraft 2010-10-25.

 

flygfoto över Mellbystrandsskolan
  Flygfoto över Mellbystrandsskolan

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017