Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Mellbystrand / Mellbystrandsskolan, Mellby 12:1 m fl

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Mellbystrandsskolan, Mellby 12:1 m fl

Förstora bilden - Mellbystrandsskolan.jpg

Översikt planområdet vid Mellbystrandsskolan, markerat med rött.

I samband med diskussionerna kring placering av en idrottshall i Mellbystrand är skolområdet ett alternativ. För att möjliggöra en idrottshall/gymnastiksal inom detta område krävs en ändring av gällande byggnadshöjd. Gällande byggnadshöjd 7,5 meter ändras till 9 meter.

Planförslaget kommer inte att innebära någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av Kommunstyrelsen 2010-09-28. Om inte beslutet överklagas vinner detaljplanen laga kraft 2010-10-25.

 

flygfoto över Mellbystrandsskolan
  Flygfoto över Mellbystrandsskolan

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument