JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Öringe / Del av Öringe 3:5, (Hästgårdar)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Öringe 3:5, (Hästgårdar)

Flygbild över planområdet - Öringe 3:5.

Planområdet begränsas i norr och söder av fastighetsgräns för Öringe 3:5. I öster gränsar planområdet till befintlig skog tillhörande Öringe 3:5. I väster avslutas området 50 meter väster om befintlig bostad/hästgård.

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av 6 hästgårdar utöver påbörjad etablering på stamfastigheten.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-03-29. Beslutet vann laga kraft 2007-04-26.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017