JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Öringe / Del av Öringe 3:5, (Hästgårdar)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Öringe 3:5, (Hästgårdar)

Flygbild över planområdet - Öringe 3:5.

Planområdet begränsas i norr och söder av fastighetsgräns för Öringe 3:5. I öster gränsar planområdet till befintlig skog tillhörande Öringe 3:5. I väster avslutas området 50 meter väster om befintlig bostad/hästgård.

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av 6 hästgårdar utöver påbörjad etablering på stamfastigheten.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-03-29. Beslutet vann laga kraft 2007-04-26.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: KDO
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017