JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Öringe / Del av Öringe 5:13

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Öringe 5:13

Flygbild över planområdet, markerat med rött.

Planområdet gränsar i norr till planområde för hästgårdar och i söder till väg från Öringe samhälle. I öster gränsar planområdet till Öringe 5:11. I väster avslutas området mot tillfartsväg till område för hästgårdar.

Syftet med detaljplanen är att skapa två hästgårdar i naturnära miljö med närhet till Öringe samhälle.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande mijöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2011-08-30. Beslutet vann laga kraft 2011-09-29.

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017