JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Öringe / Del av Öringe 5:13

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Öringe 5:13

Flygbild över planområdet, markerat med rött.

Planområdet gränsar i norr till planområde för hästgårdar och i söder till väg från Öringe samhälle. I öster gränsar planområdet till Öringe 5:11. I väster avslutas området mot tillfartsväg till område för hästgårdar.

Syftet med detaljplanen är att skapa två hästgårdar i naturnära miljö med närhet till Öringe samhälle.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande mijöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2011-08-30. Beslutet vann laga kraft 2011-09-29.

 

 

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: F24
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017