JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Öringe / Del av Öringe 8:21 m fl (vindkraftspark)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Öringe 8:21 m fl (vindkraftspark)

Fotomontage tagit från en höjd väster om vägen mellan Alslöv och Öringe skola.

Planområdet är beläget strax väster om Öringe cirka 9 kilometer norr om Laholm.

Syftet med föreliggande detaljplan är att möjliggöra uppförandet av en grupp om tre vidnkraftverk med en årlig produktion av cirka 15-20 GWh.

Efter genomförd behovsbedömning gör Laholms kommun bedömningen att den planerade vindkraftsatsningen kan anses innebära en betydande miljöpå-verkan. En miljöbedömning (MKB) har därför gjorts.

Information om projektet i övrigt finns hos E.ON Vind Sverige AB, kontakt-person Camilla Rasmusson telefon 0702-946163.

Planen har antagits av kommunfullmäktige 2010-02-28. Beslutet vann laga kraft 2010-03-26.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017