JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Öringe / Del av Öringe 8:21 m fl (vindkraftspark)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Öringe 8:21 m fl (vindkraftspark)

Fotomontage tagit från en höjd väster om vägen mellan Alslöv och Öringe skola.

Planområdet är beläget strax väster om Öringe cirka 9 kilometer norr om Laholm.

Syftet med föreliggande detaljplan är att möjliggöra uppförandet av en grupp om tre vidnkraftverk med en årlig produktion av cirka 15-20 GWh.

Efter genomförd behovsbedömning gör Laholms kommun bedömningen att den planerade vindkraftsatsningen kan anses innebära en betydande miljöpå-verkan. En miljöbedömning (MKB) har därför gjorts.

Information om projektet i övrigt finns hos E.ON Vind Sverige AB, kontakt-person Camilla Rasmusson telefon 0702-946163.

Planen har antagits av kommunfullmäktige 2010-02-28. Beslutet vann laga kraft 2010-03-26.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017