JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skogaby / Del av Kattarp 2:72

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Kattarp 2:72

Flygbild över Skogaby med planområdet markerat.

Ett förslag till detaljplan för del av Kattarp 2:72 i Skogaby, Laholms kommun, har upprättats.

Planområdet är beläget i centrala delen av Skogaby. I väster gränsar fastig-heten till allmänplatsmark samt fastigheten Kattarp 1:65. I norr gränsar området till Kattarpsvägen (väg 117), i öster till Lyckebovägen och i söder till Skogaby bollklubbs fotbollsplaner.

Skogaby bollklubb har för avsikt att göra en tillbyggnad av sin klubbstuga.
Det visar sig att den tänkta tillbyggnaden hamnar utanför byggnadsmarken,
på allmänplatsmark. Planens syfte är därför att utvidga byggnadsmarken.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-01-15. Beslutet vann laga kraft 2008-02-13.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017