Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skogaby / Del av Kattarp 2:72

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Kattarp 2:72

Förstora bilden - Kattarp2.jpg

Flygbild över Skogaby med planområdet markerat.

Ett förslag till detaljplan för del av Kattarp 2:72 i Skogaby, Laholms kommun, har upprättats.

Planområdet är beläget i centrala delen av Skogaby. I väster gränsar fastig-heten till allmänplatsmark samt fastigheten Kattarp 1:65. I norr gränsar området till Kattarpsvägen (väg 117), i öster till Lyckebovägen och i söder till Skogaby bollklubbs fotbollsplaner.

Skogaby bollklubb har för avsikt att göra en tillbyggnad av sin klubbstuga.
Det visar sig att den tänkta tillbyggnaden hamnar utanför byggnadsmarken,
på allmänplatsmark. Planens syfte är därför att utvidga byggnadsmarken.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-01-15. Beslutet vann laga kraft 2008-02-13.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadsfrågor

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument