JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skogaby / Ebbarp 1:22 m fl, Ebbarps stugby

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Ebbarp 1:22 m fl, Ebbarps stugby

Flygfoto över planområdet

Planområdet är beläget cirka två kilometer väster om Skogaby samhälle, med tillfartsväg från väg mellan Laholm och Skogaby.

Området gränsar i norr mot Skogabysjö, i väster, öster och norr mot jordbruksmark.

Syftet med detaljplanen är att förändra byggrätten för befintliga fastigheter som innebär en anpassning till nuvarande behov. En ökning av byggrätten, utan koppling till tomtstorleken ger förutsättningar för skapande av goda bostäder, även för permanentboende. Vidare är syftet att fastställa gemensamhets-
anläggningar som parkering, förrådsbyggnad med mera samt att förändra trafikföringen inom området.
Två områden, dels i öster och dels i väster undantas från planläggning och underliggande detaljplan upphävs.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2014-04-29. Beslutet vann laga kraft 2014-05-27.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017