JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skottorp / Del av Skummeslöv 19:1, nordöstra Skottorp

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Skummeslöv 19:1, nordöstra Skottorp

Översikt planområdet i nordöstra Skottorp

Ett förslag till detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 i nordöstra Skottorp, Laholms kommun, har upprättats 2008-06-18.

Planområdet är beläget i nordöstra Skottorp. Området gränsar i väster till befintlig bebyggelse utmed Marbäcksvägen och i söder till John Algots väg, i norr och öster till obebyggd mark.

Syftet med planförslaget är att åstadkomma ett antal tomter för en-
bostadshus i Skottorps samhälle. I anslutning till befintlig bebyggelse finns möjlighet att på ett enkelt sätt bygga ut en gata och annan infrastruktur och på så sätt ge plats för sex nya tomter.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2008-10-30. Beslutet vann  laga kraft 2008-11-28.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: MAZ
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017