JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skottorp / Del av Skummeslöv 30:10, verksamhetsområde vid E6, Skottorp

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Skummeslöv 30:10, verksamhetsområde vid E6, Skottorp

Översikt planområdet. E6 i södra delen av bilden.

Ett förslag till detaljplan för del av Skummeslöv 30:10, verksamhetsområde vid E6, Skottorp har upprättats 2007-12-19.

Planområdet är beläget öster om E6 mellan motorvägen och Skottorps skola. Området avslutas mot norr i höjd med Skottorps fotbollsplan. I söder ansluter området till befintliga verksamhetstomter.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en etablering av verksamheter utmed E6.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-04-24. Beslutet vann laga kraft 2008-05-21.

Planområdet sett norrifrån med Hallandsåsen i bakgrunden.

Planområdet sett norrifrån med Hallandsåsen i bakgrunden.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017