JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skottorp / Kronobetet 1:7, Skottorp

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kronobetet 1:7, Skottorp

Flygfoto över planområdet

Planområdet gränsar i väster mot Strandvägen, i norr mot Rosenlundsvägen och i öster mot Stensåvägen (väg 585).

Denna planöversyn medger att verksamheter även fortsättningsvis kan kopplas till och underordnas boendet. Inom planområdet finns möjlighet till mindre bebyggelsekompletteringar.

Vidare medför planförslaget en anpassining till rådande förhållanden då delar av nuvarande markanvändning är planstridig. Planarbetet kan ses som en del i en kommande översyn av Skottorps övriga detaljplaner.

Planförslaget kommer inte att innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av Kommunstyrelsen 2012-11-13. Beslutet vann laga kraft 2012-12-06.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017