JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skottorp / Kronobetet 1:7, Skottorp

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kronobetet 1:7, Skottorp

Flygfoto över planområdet

Planområdet gränsar i väster mot Strandvägen, i norr mot Rosenlundsvägen och i öster mot Stensåvägen (väg 585).

Denna planöversyn medger att verksamheter även fortsättningsvis kan kopplas till och underordnas boendet. Inom planområdet finns möjlighet till mindre bebyggelsekompletteringar.

Vidare medför planförslaget en anpassining till rådande förhållanden då delar av nuvarande markanvändning är planstridig. Planarbetet kan ses som en del i en kommande översyn av Skottorps övriga detaljplaner.

Planförslaget kommer inte att innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av Kommunstyrelsen 2012-11-13. Beslutet vann laga kraft 2012-12-06.

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: PEK
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017