JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 12:117, Skummeslövs Ekocamping

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Skummeslöv 12:117, Skummeslövs Ekocamping

Översikt Skummeslövs Ekocamping

Planområdet ligger i Skummeslövsstrand, drygt en mil sydväst om Laholms tätort.

Syftet med planändringen är att inom befintligt campingområde, möjliggöra en utveckling av den pågående verksamheten, bland annat genom att utöka möjligheten att uppföra uthyrningsstugor samt att reglera storleken och placeringen av dessa. För att stärka Skummeslövs Ekocampings roll som en anläggning för det rörliga friluftslivet regleras tidsperioden som campingen får vara öppen.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2013-02-26. Beslutet vann laga kraft 2014-01-20. 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017