Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 12:117, Skummeslövs Ekocamping

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Skummeslöv 12:117, Skummeslövs Ekocamping

Översikt Skummeslövs Ekocamping

Planområdet ligger i Skummeslövsstrand, drygt en mil sydväst om Laholms tätort.

Syftet med planändringen är att inom befintligt campingområde, möjliggöra en utveckling av den pågående verksamheten, bland annat genom att utöka möjligheten att uppföra uthyrningsstugor samt att reglera storleken och placeringen av dessa. För att stärka Skummeslövs Ekocampings roll som en anläggning för det rörliga friluftslivet regleras tidsperioden som campingen får vara öppen.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2013-02-26. Beslutet vann laga kraft 2014-01-20. 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument