JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Allarp 2:3 m fl

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Allarp 2:3 m fl

Planområdet markerat med röd heldragen linje

Planområdet är beläget i Allarp/Skummeslövsstrand söder om ett bostadsområde utmed Allarpsvägen.

I söder angränsar jordbruksmark och ett ridcenter i Båstads kommun. I väster tar södra Skummeslövs naturreservat vid efter ett område med naturmark och i öster Västkustbanans banvall.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en småskalig stadsbebyggelse för cirka 1000 invånare på fastigheten Allarp 2:3 med flera i Allarp/Skummeslövsstrand i Laholms kommun.

Detaljplanen möjliggör för både bostäder och verksamheter i form av  skola/
förskola och diverse centrumverksamheter samt rekreation. Både kommunen och exploatören har höga ambitioner för att skapa ett område med tydlig hållbar profil där gynnsamma ekologiska lösningar prioriteras.

Planförslaget kommer att medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och bifogas planförslaget.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2011-05-31. Beslutet vann laga kraft 2011-06-30.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017