JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Ändring av detaljplan för del av Skummeslöv 3:165

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Ändring av detaljplan för del av Skummeslöv 3:165

Flygbild österifrån över Skummeslövsgården.

Planområdet är beläget inom Skummeslövsgårdens område i Skummeslövs-strand och gränsar dessutom till Stora Strandvägen i norr.

Syftet med planen är att ändra en planbestämmelse. Planområdet är i gällande detaljplan avsett för hotell, restaurang och servicebostäder. Behovet av förskoleplatser är stort i Skummeslöv och önskan finns att kunna bedriva sådan verksamhet på området. Enligt gällande planbestämelser är det inte möjligt. Det nya förslaget innebär att planbesämmelsen ändras till hotell, restaurang, servicebostäder, förskola samt kontor och vård i mindre omfattning.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2009-06-23. Beslutet vann laga kraft 2009-07-22.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017