JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Ändring av detaljplan för del av Skummeslöv 3:165

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Ändring av detaljplan för del av Skummeslöv 3:165

Flygbild österifrån över Skummeslövsgården.

Planområdet är beläget inom Skummeslövsgårdens område i Skummeslövs-strand och gränsar dessutom till Stora Strandvägen i norr.

Syftet med planen är att ändra en planbestämmelse. Planområdet är i gällande detaljplan avsett för hotell, restaurang och servicebostäder. Behovet av förskoleplatser är stort i Skummeslöv och önskan finns att kunna bedriva sådan verksamhet på området. Enligt gällande planbestämelser är det inte möjligt. Det nya förslaget innebär att planbesämmelsen ändras till hotell, restaurang, servicebostäder, förskola samt kontor och vård i mindre omfattning.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2009-06-23. Beslutet vann laga kraft 2009-07-22.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017