JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Del av Allarp 2:30

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Allarp 2:30

Översikt planområdet i södra Skummeslövsstrand.

Planområdet är beläget i Skummeslövsstrand inom detaljplaneområde för Allarp 2:30. Området begränsas i öster av Sparvvägen, i söder av Beckasinvägens förlängning, i väster av fastighetsgräns mot Snapparp 2.1 samt i norr mot befintlig bostadstomt.

Syftet med planförslaget är att tillskapa två nya bostadstomter inom Allarp 2:30.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2006-05-31. Beslutet vann laga kraft 2006-06-26.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017