Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Del av Allarp 2:30

Del av Allarp 2:30

Förstora bilden - Allarp.jpg

Översikt planområdet i södra Skummeslövsstrand.

Planområdet är beläget i Skummeslövsstrand inom detaljplaneområde för Allarp 2:30. Området begränsas i öster av Sparvvägen, i söder av Beckasinvägens förlängning, i väster av fastighetsgräns mot Snapparp 2.1 samt i norr mot befintlig bostadstomt.

Syftet med planförslaget är att tillskapa två nya bostadstomter inom Allarp 2:30.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2006-05-31. Beslutet vann laga kraft 2006-06-26.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument