Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Del av Skummeslöv 12:10 (förskola/bostäder)

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Skummeslöv 12:10 (förskola/ bostäder)

Förstora bilden - Skum1210.jpg

Flygbild över planområdet beläget norr om Stora Strandvägen

Planområdet är beläget i södra delen av Skummeslövsstrand. I norr avgränsas området med naturreservatet Svarvareskogen, i söder av Stora Strandvägen, i väster av befintliga bostäder på Timmermansvägen och i öster gränsar området till Västkustvägen och ekocampingen.

Syftet med planen är att ge de planmässiga förutsättningarna för att tillskapa tomt för förskola/skola och tomt för bostäder med flexibel användning.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2010-03-25. Beslutet vann laga kraft 2010-04-22.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument