JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Del av Skummeslöv 12:10 (förskola/bostäder)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Skummeslöv 12:10 (förskola/ bostäder)

Flygbild över planområdet beläget norr om Stora Strandvägen

Planområdet är beläget i södra delen av Skummeslövsstrand. I norr avgränsas området med naturreservatet Svarvareskogen, i söder av Stora Strandvägen, i väster av befintliga bostäder på Timmermansvägen och i öster gränsar området till Västkustvägen och ekocampingen.

Syftet med planen är att ge de planmässiga förutsättningarna för att tillskapa tomt för förskola/skola och tomt för bostäder med flexibel användning.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2010-03-25. Beslutet vann laga kraft 2010-04-22.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017