JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Del av Skummeslöv 12:10 (förskola/bostäder)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Skummeslöv 12:10 (förskola/ bostäder)

Flygbild över planområdet beläget norr om Stora Strandvägen

Planområdet är beläget i södra delen av Skummeslövsstrand. I norr avgränsas området med naturreservatet Svarvareskogen, i söder av Stora Strandvägen, i väster av befintliga bostäder på Timmermansvägen och i öster gränsar området till Västkustvägen och ekocampingen.

Syftet med planen är att ge de planmässiga förutsättningarna för att tillskapa tomt för förskola/skola och tomt för bostäder med flexibel användning.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2010-03-25. Beslutet vann laga kraft 2010-04-22.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: A6G
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017