JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Fritidsby söder om Svarvareskogen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Fritidsby söder om Svarvareskogen

Ett förslag till detaljplan för Skummeslöv 5:54 med mera  i Skummeslövsstrand, Laholms kommun, har upprättats 2005-12-21.

Översikt över planområdet

Översikt över planområdet

Planområdet är beläget i Skummeslövsstrand vid Skummeslövsstrands golfbana och camping, söder om Svarvareskogen.

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av en fritidsby med ett 25-tal mindre fritidshus.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2006-03-30. Beslutet vann laga kraft 2006-05-03.

Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017