JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Fritidsby söder om Svarvareskogen

Fritidsby söder om Svarvareskogen

Ett förslag till detaljplan för Skummeslöv 5:54 med mera  i Skummeslövsstrand, Laholms kommun, har upprättats 2005-12-21.

Översikt över planområdet

Översikt över planområdet

Planområdet är beläget i Skummeslövsstrand vid Skummeslövsstrands golfbana och camping, söder om Svarvareskogen.

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av en fritidsby med ett 25-tal mindre fritidshus.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2006-03-30. Beslutet vann laga kraft 2006-05-03.

Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017