JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Inre kustvägen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Inre kustvägen

Översikt planområdet

Planområdet är beläget i Allarp/Skummeslövsstrand, söder om ett bostadsområde utmed Allarpsvägen. I söder angränsar jorbruksmark och ett ridcenter i Båstads kommun, I väster gränsar området till Allarp 2:3 med flera.

Syftet med detaljplanen är att planlägga den del av detajplanen Allarp 2:3 med flera som undantogs från antagandet. Eftersom Inre kustvägens nya läge påverkar det närliggande bostadsområdet tas även närområdet med.

Planförslaget kommer inte att meföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2012-06-12. Beslutet vann laga kraft 2012-07-06. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017