Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Inre kustvägen

Inre kustvägen

Översikt planområdet

Planområdet är beläget i Allarp/Skummeslövsstrand, söder om ett bostadsområde utmed Allarpsvägen. I söder angränsar jorbruksmark och ett ridcenter i Båstads kommun, I väster gränsar området till Allarp 2:3 med flera.

Syftet med detaljplanen är att planlägga den del av detajplanen Allarp 2:3 med flera som undantogs från antagandet. Eftersom Inre kustvägens nya läge påverkar det närliggande bostadsområdet tas även närområdet med.

Planförslaget kommer inte att meföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2012-06-12. Beslutet vann laga kraft 2012-07-06. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument