JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 26:1

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Skummeslöv 26:1

Flygfoto över planområdet gällande Skummeslöv 26:1

Ett förslag till detaljplan för Skummeslöv 26:1 i Skummeslövsstrand, Laholms kommun, har upprättats 2011-03-30.

Planområdet är beläget i östra delen av Skummeslövsstrand. Planområdet avgränsas i norr av fastighetsgränsen mot golfbanan (Skummeslöv 5:13), i söder av Stora Strandvägen/Inre Kustvägen, i väster av infartsvägen till goflbanan samt i öster av fastighetsgränsen mot Skummeslöv 4:1.

Syftet med detaljplanen är att ge de planmässiga förutsättningarna för att tillskapa ett 40-tal nya bostäder i form av radhus, kedjehus, atriumhus, flerbostadshus och villor.
Planen ger även möjlighet till centrumverksamhet och handel i delar av planområdet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande mijöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2011-09-27.  Beslutet vann laga kraft 2011-10-28. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017