JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 26:1

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Skummeslöv 26:1

Flygfoto över planområdet gällande Skummeslöv 26:1

Ett förslag till detaljplan för Skummeslöv 26:1 i Skummeslövsstrand, Laholms kommun, har upprättats 2011-03-30.

Planområdet är beläget i östra delen av Skummeslövsstrand. Planområdet avgränsas i norr av fastighetsgränsen mot golfbanan (Skummeslöv 5:13), i söder av Stora Strandvägen/Inre Kustvägen, i väster av infartsvägen till goflbanan samt i öster av fastighetsgränsen mot Skummeslöv 4:1.

Syftet med detaljplanen är att ge de planmässiga förutsättningarna för att tillskapa ett 40-tal nya bostäder i form av radhus, kedjehus, atriumhus, flerbostadshus och villor.
Planen ger även möjlighet till centrumverksamhet och handel i delar av planområdet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande mijöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2011-09-27.  Beslutet vann laga kraft 2011-10-28. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017