Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 3:165, 3:176,(Bostäder vid Havsbrus, Skummeslövsgården)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Skummeslöv 3:165, 3:176,(Bostäder vid Havsbrus, Skummeslövsgården)

Förstora bilden - Havsbrus.jpg

Flygfoto över planområdet

Planområdet gränsar i norr mot Stora Strandvägen, i öster till befintlig bebyggelse i kvarteret, i söder mot Doktorsgatan. I väster finns en vegetationsridå mot stranden.

Syftet med planförslaget är att bebygga området i söder (Havsbrustomten) med gruppbebyggelse i form av 20 stycken enbostadshus avsedda för enskilt ägande och i norra delen (Skummeslövsgården) med tre friliggande en-bostadshus och 19 kedjehus. Öster om Skummeslövsgårdens byggnader kompetteras med ytterligare fyra flerbostadshus med vardera sex lägenheter.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-10-25. Beslutet vann laga kraft 2008-10-09.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadsfrågor

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument