JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 3:36 med flera(centrum)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Skummeslöv 3:36 m fl(centrum)

Översikt planområdet markerat med rött

Planområdet sträcker sig från korsningen Stora Strandvägen/Norra Kustvägen mot havet. Vid korsningen omfattas fastigheterna Skummeslöv 13:48, bageriet och Skummeslöv 3:23, mataffären samt Skummeslöv 3:36, grönytan/torget sydost om korsningen. Vid Stora Strandvägen finns fastigheterna Skummeslöv 13:32, pensionatet och Skummeslöv 13:55, restaurangen som ingår i planområdet.

Syftet

Syftet med detaljplanen  är att skapa möjligheten till en centrumbildning vid Stora Standvägen/Norra Kustvägen och förstärka vyn mot havet genom att utveckla strandpromenaden längs med Stora Strandvägen.

DetaljpIanen kommer inte att meföra någon betydande miljöpåverkan.

Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige 2015-04-28 och vann laga kraft 2016-04-15.

  Översikt aktuella området

 

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017