JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 3:36 med flera(centrum)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Skummeslöv 3:36 m fl(centrum)

Översikt planområdet markerat med rött

Planområdet sträcker sig från korsningen Stora Strandvägen/Norra Kustvägen mot havet. Vid korsningen omfattas fastigheterna Skummeslöv 13:48, bageriet och Skummeslöv 3:23, mataffären samt Skummeslöv 3:36, grönytan/torget sydost om korsningen. Vid Stora Strandvägen finns fastigheterna Skummeslöv 13:32, pensionatet och Skummeslöv 13:55, restaurangen som ingår i planområdet.

Syftet

Syftet med detaljplanen  är att skapa möjligheten till en centrumbildning vid Stora Standvägen/Norra Kustvägen och förstärka vyn mot havet genom att utveckla strandpromenaden längs med Stora Strandvägen.

DetaljpIanen kommer inte att meföra någon betydande miljöpåverkan.

Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige 2015-04-28 och vann laga kraft 2016-04-15.

  Översikt aktuella området

 

 

 

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: MPG
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017