JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 3:89 och 3:302

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Skummeslöv 3:89 och 3:302

Flygbild sett västerifrån med havet i bildens nederkant. Planområdet i övre högra delen av bilden, markerat med rött. Till vänster syns Havsbrusfastigheten.

Planområdet är beläget i Skummeslövsstrand inom detaljplaneområde för semesteranläggning. Området gränsar i väster till Matrosvägen och Skummesöv 3:303 och i norr till Wingrens väg. I öster gränsar det till södra Kustvägen och i söder till Fiskaregatan.

Syftet med detaljplanen är att genom delning av Skummeslöv 3:89 bilda nya fastigheter inom planområdet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2010-10-28. Beslutet vann laga kraft 2010-11-26.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017