JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Skummeslövsstrand / Skummeslöv 3:89 och 3:302

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Skummeslöv 3:89 och 3:302

Flygbild sett västerifrån med havet i bildens nederkant. Planområdet i övre högra delen av bilden, markerat med rött. Till vänster syns Havsbrusfastigheten.

Planområdet är beläget i Skummeslövsstrand inom detaljplaneområde för semesteranläggning. Området gränsar i väster till Matrosvägen och Skummesöv 3:303 och i norr till Wingrens väg. I öster gränsar det till södra Kustvägen och i söder till Fiskaregatan.

Syftet med detaljplanen är att genom delning av Skummeslöv 3:89 bilda nya fastigheter inom planområdet.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2010-10-28. Beslutet vann laga kraft 2010-11-26.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017