JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Vallberga / Del av Vallberga 2:129 m fl - Vallberga centrum

Del av Vallberga 2:129 m fl - Vallberga centrum

Planområdets läge och omfattning, markerat med rött

Planområdet ligger i samhällets sydvästra del och utgör i huvudsak det tidigare stationsområdet. Anledningen till planändringen är att gällande detaljplan är inaktuell och i behov av förnyelse. Planen medger bostäder och handel inom en stor del av planområdet där det idag är naturmark.
Syftet med planändringen är bland annat att aktualisera gällande detaljplan.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2013-06-25. Beslutet vann laga kraft 2013-07-18.

 Förslagsskiss över möjlig utveckling inom planområdet

Förslagsskiss över möjig utveckling inom planområdet.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017