Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Vallberga / Del av Vallberga 2:129 m fl - Vallberga centrum

Del av Vallberga 2:129 m fl - Vallberga centrum

Planområdets läge och omfattning, markerat med rött

Planområdet ligger i samhällets sydvästra del och utgör i huvudsak det tidigare stationsområdet. Anledningen till planändringen är att gällande detaljplan är inaktuell och i behov av förnyelse. Planen medger bostäder och handel inom en stor del av planområdet där det idag är naturmark.
Syftet med planändringen är bland annat att aktualisera gällande detaljplan.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2013-06-25. Beslutet vann laga kraft 2013-07-18.

 Förslagsskiss över möjlig utveckling inom planområdet

Förslagsskiss över möjig utveckling inom planområdet.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument