Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Våxtorp / Del av Espered 1:13, (fritidshus)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Espered 1:13, (fritidshus)

Förstora bilden - Espered.jpg

Kartbild över planområdet i Espered, markerat med rött.

Planområdet är beläget fem kilometer söder om Våxtorps samhälle, med närhet till väg 24. Området är beläget i södersluttning på fastigheten Espered 1:13 och gränsar i nordväst mot Espered 1:14 och i sydöst mot Espered 1:11.

Syftet med planförslaget är att skapa naturtomter till sju fritidshus med byggnader som anpassas till platsen.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2009-04-29. Beslutet vann laga kraft 2009-06-01.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument