JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Våxtorp / Del av Espered 1:13, (fritidshus)

Del av Espered 1:13, (fritidshus)

Kartbild över planområdet i Espered, markerat med rött.

Planområdet är beläget fem kilometer söder om Våxtorps samhälle, med närhet till väg 24. Området är beläget i södersluttning på fastigheten Espered 1:13 och gränsar i nordväst mot Espered 1:14 och i sydöst mot Espered 1:11.

Syftet med planförslaget är att skapa naturtomter till sju fritidshus med byggnader som anpassas till platsen.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2009-04-29. Beslutet vann laga kraft 2009-06-01.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017