Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Våxtorp / Del av Oxhult 3:1 m fl (utökning av Vallåsens skidanläggning)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Oxhult 3:1 m fl (utökning av Vallåsens skidanläggning)

Förstora bilden - oxhult_bmp.jpg

Översikt Vallåsens skidanläggning

Planområdet är beläget på Hallandsåsen, cirka 4 kilometer söder om Våxtorps samhälle. Planområdet gränsar till omgivande skogsområden. Planområdet innefattar hela den nuvarande skidanläggningen.

Syftet med planförslaget är att planmässigt pröva en utbyggnad av Vallåsens skidanläggning. Anläggningen är tänkt att utökas med nya lift- och skidbacksområden, nya sevicebyggnader samt en ny toppstuga.

Planen har antagits av kommunfullmäktige 2008-01-31. Beslutet vann laga kraft 2008-02-29.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument