JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Våxtorp / Del av Oxhult 3:1 m fl (utökning av Vallåsens skidanläggning)

Del av Oxhult 3:1 m fl (utökning av Vallåsens skidanläggning)

Översikt Vallåsens skidanläggning

Planområdet är beläget på Hallandsåsen, cirka 4 kilometer söder om Våxtorps samhälle. Planområdet gränsar till omgivande skogsområden. Planområdet innefattar hela den nuvarande skidanläggningen.

Syftet med planförslaget är att planmässigt pröva en utbyggnad av Vallåsens skidanläggning. Anläggningen är tänkt att utökas med nya lift- och skidbacksområden, nya sevicebyggnader samt en ny toppstuga.

Planen har antagits av kommunfullmäktige 2008-01-31. Beslutet vann laga kraft 2008-02-29.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017