Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Våxtorp / Del av Våxtorp 27:1, upphävande av detaljplan

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Våxtorp 27:1, upphävande av detaljplan

Förstora bilden - Våxtorp271.jpg

Flygbild över planområdet som markerats med rött.

Planområdet ligger söder om Båstadsvägen och väster om Våxtorps idrottsplats.

Syftet med planförslaget är att upphäva del av den inaktuella detaljplanen för området. Detta för att möjliggöra en framtida bostadsbebyggelse. I gällande detaljplan är fastigheten markerad som område för idrottsändamål.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-03-11. Beslutet vann laga kraft 2008-04-08.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument