JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Våxtorp / Del av Våxtorp 27:1, upphävande av detaljplan

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Våxtorp 27:1, upphävande av detaljplan

Flygbild över planområdet som markerats med rött.

Planområdet ligger söder om Båstadsvägen och väster om Våxtorps idrottsplats.

Syftet med planförslaget är att upphäva del av den inaktuella detaljplanen för området. Detta för att möjliggöra en framtida bostadsbebyggelse. I gällande detaljplan är fastigheten markerad som område för idrottsändamål.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-03-11. Beslutet vann laga kraft 2008-04-08.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017