JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Våxtorp / Del av Våxtorp 9:82 - parkering

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Våxtorp 9:82 - parkering

Planområdet begränsas av Björbäcksvägen i nordväst, äldreboendet Solgården i sydväst samt park/parkering i sydöst och nordöst.

Syftet med detaljplanen är en planändring som innebär att parkeringsplatser skapas för besökande till Våxtorps kyrka, samt att plats för mindre anläggning för skötsel av kyrkogård får utföras.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2010-06-08. Beslutet vann laga kraft 2010-07-02.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017