Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Våxtorp / Del av Våxtorp 9:82 - parkering

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Våxtorp 9:82 - parkering

Planområdet begränsas av Björbäcksvägen i nordväst, äldreboendet Solgården i sydväst samt park/parkering i sydöst och nordöst.

Syftet med detaljplanen är en planändring som innebär att parkeringsplatser skapas för besökande till Våxtorps kyrka, samt att plats för mindre anläggning för skötsel av kyrkogård får utföras.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2010-06-08. Beslutet vann laga kraft 2010-07-02.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument