JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Våxtorp / Del av Våxtorp 9:82 - parkering

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Våxtorp 9:82 - parkering

Planområdet begränsas av Björbäcksvägen i nordväst, äldreboendet Solgården i sydväst samt park/parkering i sydöst och nordöst.

Syftet med detaljplanen är en planändring som innebär att parkeringsplatser skapas för besökande till Våxtorps kyrka, samt att plats för mindre anläggning för skötsel av kyrkogård får utföras.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2010-06-08. Beslutet vann laga kraft 2010-07-02.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017