JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Våxtorp / Del av Våxtorps industriområde

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Våxtorps industriområde

Våxtorps industriområde

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Våxtorps samhälle. I söder gränsar området till Fabriksgatan, Industrigatan och Våxtorps idrottsplats. I väster mot Fågelvägen, i norr och österut gränsar planområdet till obebyggd mark.

Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra för en utveckling av befintliga verksamheter, dels att ta bort de delar av Fågelvägen, som i praktiken utgör en del av Våxtorps Betongs verksamhetsyta. Samtidigt görs en översyn av verkamhetsområdets planbestämmelser. Med hänsyn till begränsade möjligheter att omhänderta dagvatten i norra delen av planområdet, har delar av planen undantagits.

Planförslaget kommer inte att innebära någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2012-08-14. Beslutet vann laga kraft 2012-09-07.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017