JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Våxtorp / Del av Våxtorps industriområde

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Våxtorps industriområde

Våxtorps industriområde

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Våxtorps samhälle. I söder gränsar området till Fabriksgatan, Industrigatan och Våxtorps idrottsplats. I väster mot Fågelvägen, i norr och österut gränsar planområdet till obebyggd mark.

Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra för en utveckling av befintliga verksamheter, dels att ta bort de delar av Fågelvägen, som i praktiken utgör en del av Våxtorps Betongs verksamhetsyta. Samtidigt görs en översyn av verkamhetsområdets planbestämmelser. Med hänsyn till begränsade möjligheter att omhänderta dagvatten i norra delen av planområdet, har delar av planen undantagits.

Planförslaget kommer inte att innebära någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2012-08-14. Beslutet vann laga kraft 2012-09-07.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017